Persondatapolitik

digidar persondatapolitik

Persondatapolitik

Opdateret: 4. Januar 2022
Som hostingleverandør er vores vigtigste sikkerhedsopgave at passe godt på al data, der overlades til os og sørge for, at du til enhver tid lever op til sikkerhedskravene fra dine kunder. Men vi passer ikke kun godt på dine kunders data – vi passer lige så godt på de persondata, som vi indsamler om dig, når du bliver kunde hos os. Det følgende er en beskrivelse af digidars persondatapolitik med oplysninger om, hvilke typer af persondata vi indsamler, hvornår det sker, og hvordan vi behandler dine persondata.

Hvad er persondata?
Begrebet persondata dækker over alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person. Det kan eksempelvis være vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger.

Hvornår indsamler digidar dine persondata?
Hvis du ønsker at købe og modtage produkter eller services fra digidar, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen, fakturere dit køb og generelt for at kunne tilbyde dig vores services.

Det er valgfrit, om du ønsker at dele dine persondata med os. Når du bliver bedt om at angive en række persondata, har du mulighed for at afvise dette. Men hvis du vælger ikke at give os data, som er nødvendige for at kunne tilbyde et produkt eller en serviceydelse, vil du muligvis ikke kunne modtage det pågældende produkt eller den pågældende service.

digidar indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
– Gennemfører et køb af vores produkter eller bestiller en af vores services
– Bliver oprettet som kunde og får tilknyttet en kundekonto
– Tilmelder dig vores nyhedsbrev
– Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback
– Anmoder om et tilbud

Vi indsamler de oplysninger, som du deler med os, samt indholdet i beskeder, som du sender til os, såsom feedback og produktanmeldelser, eller spørgsmål og oplysninger, som du giver til vores kundeservice. Du kan i princippet besøge vores hjemmeside uden at lade dig registrere. Der vil så blive gemt data som fx ip-adresse, besøgte sider, navn på hentede filer, dato og klokkeslæt, den benyttede tjenesteudbyders domænenavn o.l. på serveren til statistiske formål, men de knyttes ikke umiddelbart til din person.

Hvad bruger vi dine persondata til?
Behandlingsgrundlag

Vi kan behandle dine persondata på ét eller flere af følgende grundlag:
– Når vi har fået samtykke hertil
– I forbindelse med forberedelsen eller udførelsen af en kontrakt
– Hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse
– Hvis behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse

Formål med behandlingen
Vi indsamler almindelige kontaktoplysninger som for- og efternavn, mailadresse, postadresse, leveringsadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata for at kunne levere det produkt eller de serviceydelser, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt informationer og driftsstatusser om dit produkt.

Når du betaler for dit produkt, indsamler vi dine kortdata, navn og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Vi indsamler CPR-nummer i forbindelse med registrering af domæner, hvis det er et krav fra domæneadministratoren.

Vi anvender dine kontaktoplysninger for at kunne tilbyde dig en effektiv kundeservice og support. Hvis du f.eks. har spørgsmål til os, bruger vi dine kontaktoplysninger til at identificere din kundekonto hos os.

Vi bruger indsamlede data til at kommunikere med dig. Vi kan f.eks. kontakte dig via telefon, e-mail eller på andre måder for at drøfte forholdene omkring dine produkter, oplyse dig om at et abonnement ophører, bede dig om at udføre en handling for at holde din konto åben eller lignende. Som led i vores legitime interesse kan vi anvende din e-mail til at sende informationer om nye produkter, services eller andre opdateringer, som vi mener vil være relevante for dig, set i forhold til de produkter, du allerede har hos os.

Hvis du under en registreringsproces eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Vi har en legitim interesse i at kunne videreudvikle og forbedre de produkter og services, vi tilbyder. Derfor anvender vi persondata i opsætningen og ved vedligehold af vores produkter og services, og vi kan bruge persondata til fejlfinding og administrative formål. Din IP-adresse anvendes til sporbarhed, fejlfinding og bruges i statistikker med det formål at videreudvikle og forbedre digidars hjemmeside.

I tilfælde af mistanke om uautoriseret brug eller misbrug af vores produkter og tjenester kan vi bruge dine data til at opdage, undersøge eller forhindre aktiviteter, der kan krænke vores politikker eller være ulovlige. En sådan behandling vil ske som led i vores legitime interesse som dataansvarlig.

Særligt for Webshop og OnPay
For at kunne videreudvikle, forbedre og beskytte din Webshop og OnPay indsamler digidar visse typer af oplysninger. Oplysningerne inkluderer besøgendes IP-adresser, geotype, browsertype, skærmstørrelse, internet service provider (ISP), operativsystem, referring/exit pages, dato/tid og besøgte sider, kurvstørrelse og ordrebeløb. Denne information indsamles udelukkende til analyseformål. Statistikken anvendes kommercielt og/eller markedsføringsmæssigt udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke brancher, der vokser mest, eller hvad den gennemsnitlige ordrestørrelse for handler på nettet er. Data om den enkelte bruger eller enkelte webshops anvendelse af tjenesterne vil aldrig blive offentliggjort, videregivet eller solgt til tredjeparter, ligesom det aldrig vil være muligt at kunne identificere enkelte kunder eller webshops.

Hvem deler vi persondata med?
Vi vil aldrig sælge dine persondata til en tredjepart. Vi overfører kun dine persondata til tredjeparter under de begrænsede omstændigheder beskrevet i det følgende:

Vi kan dele dine persondata med vores koncern og tilknyttede virksomheder.

Tracking og Markedsføring:

Google Analytics
Vi benytter os af Google Analytics på vores hjemmeside. For at kunne videreudvikle og forbedre ScanNets hjemmeside fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender siden. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, eksempelvis til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest. Denne information giver en bedre indsigt i kundernes brugermønstre og bruges til at forbedre de sider, som viser sig svære at navigere rundt i. Informationen bruges også til at optimere design og brugervenlighed.

Facebook pixels
Hvis du er kommet ind på vores hjemmeside via en Facebook-annonce, registreres der en cookie på din computer. Denne cookie udløber efter 28 dage og bruges ikke til personidentificering. Hvis en bruger besøger bestemte sider på vores site, inden cookien er udløbet, kan vi og Facebook se, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet ledt hen til denne side.

Betaling
digidar gør brug af betalings-og indløsningsudbydere, når du benytter kreditkort for at betale for din ydelse. Her gør vi brug af: Nets A/S.

Domæneregistreringer
digidar benytter sig af forskellige leverandører til registrering, flytning og administration af de domænenavne, du køber gennem os. Ved registrering af et domæne vil dine oplysninger blive videregivet til en domæneadministrator:

– dk: DK Hostmaster A/S
– dk: Curanet

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
– At få indsigt i dine persondata
– At få rettet, ændret eller slettet dine persondata
– At få begrænset behandlingen af dine persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Hvis vi har et formål og lovlig grund til at behandle data, vil anmodningen om at blive slettet først kunne gennemføres, når vi ikke længere har en forpligtelse eller berettigelse til at opbevare dine data. persondatapolitik